Cenník

Malé a stredné  psy 

(Do 40 cm výšky v Kohútiku)

  1. Strihanie           Od 15€ 
  2. Kúpanie            Od 5€
  3. Trimovanie       Od 20€
  4. Vyčesávanie     6.50€ hod.

VeĽké psy

(nad 40 cm výšky v Kohútiku)

  1. Strihanie            Od 40€
  2. Kúpanie             Od 15€
  3. Trimovanie        Od 50€
  4. Vyčesávanie      6.50€ hod

psík na strihanie má prísť deň vopred vykúpaný( ak ste si kúpanie neobjednali), vyčesaný, zdravý, bez parazitov a kožných chorôb. 

OTVáRACIA DOBA : NA OBJEDNáVKU